google-site-verification=TPnIcTznRnzhqCi75efovl98LaokAtuNuPr9cCSfw88
top of page

גישור משפטי

ניב סימון, עו"ד

גישור לגירושין בין בני הזוג במטרה להגיע להסכם גירושין גישור, מכבד והוגן אשר יאפשר לבני הזוג לפרק את החבילה הקיימת ויניח את הקרקע לבנייה של מציאות חדשה

הסכם הגירושין לא רק מחלק את הקיים אלא מסדיר את העתיד ולכן חשוב שייעשה תוך התחשבות ביכולת של הצדדים לקיים את ההסדר ולהמשיך להתקיים בכבוד, וככל הניתן מבלי לפגוע באיכות החיים.

במהלך הגישור המשפטי יידונו בראש וראשונה הטיפול בילדים ובצורכיהם וכן כמובן ביתר הסעיפים הנדרשים לצורך הסדרת פירוק התא הכלכלי והזוגי, לרבות חלוקת רכוש, חלוקת הנטל הכלכלי, יישוב מחלוקות והתאמות עתידיות לתכנית ההורות.

הגישה המשפטית שלי היא לתפור חליפה אישית שתתאים בדיוק לבני הזוג ולהימנע ככל הניתן מהגדרות משפטיות מקובעות שגורמות למתח שלא לצורך בין בני הזוג המתגרשים. 
 

 

סופו של הגישור המשפטי הוא בחתימה על הסכם גירושין מכבד והגון שכמובן מוסכם על שני בני הזוג המתגרשים.

הסכם הגירושין יאושר בבית משפט לענייני משפחה והגט יינתן בבית הדין הרבני.

IMG_20201026_143528_edited.jpg

אני ניב סימון, עו"ד נוטריון ומגשר לגירושין, שותף במשרד י. סימון - עורכי דין.

גר בקרית אונו, אב לשלושה,  התגרשתי בעצמי בשנת 2015 ומאז עוזר לאנשים להתגרש בטוב.

בנוסף לגישור וליווי בגירושין, אני עוסק במשפט אזרחי ומסחרי. 

הגישה שלי היא חלוקת העוגה בצורה הוגנת ומכבדת בהסתכלות הדדית ובדגש על טובת הילדים.

בהסכם הגירושין כל אחד ישמור על האינטרסים שלו, אבל גם ייאלץ להתפשר כדי לאפשר את המרחב ההוגן והמכבד.

אני בטוח שתהליך גירושין בריא ישפיע לטובה על התא המשפחתי כולו, הרבה אחרי הפרידה.

למרות שמטרת הגישור היא להשיג הסכם, יש לגישור מטרות נוספות:

תכנון ההורות לאחר הגירושין תוך שמירה על טובתם ועל זכויותיהם של ילדים ורכישת מיומנויות תקשורת שתקלנה על השותפות העתידית בהורות.

המטרה אינה השגת הסכם בלבד אלא הבניית יחסים, הרחבת תקשורת וכישורי פתרון בעיות והרחבת שיתוף הפעולה. 

 
 

תהליך הגישור נועד לסייע להפרדה בין זוגיות להורות, לבניית הסכם תוך כדי בניית שותפות בהורות ובהתייחס לזכויות הילדים ולחובות ההורים.
בשונה מטיפול, הגישור אינו מתייחס לעבר אלא מתמקד בהווה ובעתיד, כאשר ההתייחסות מאפשרת עיצוב היחסים העתידיים בין בני הזוג, בהתחשב בצרכי הילדים, ותכנון השותפות בהורות. 

המטרה של מגשר לענייני גירושין היא לעבור משיח של עמדות והצהרות לשיח של צרכים ואפשרויות, בעיקר בנושאים הקשורים לילדים, ולאמץ טרמינולוגיה המעודדת שיתוף פעולה ומפחיתה קונפליקט והתבצרות. גישה זו מאפשרת לכל צד לבטא עצמו ולחזק את תפקידיו ההוריים. זו הגישה שאנו מאמינים בה.

 

להפרד לשלום

להפרד לשלום

להפרד לשלום
Search video...
זכות תביעה עצמאית למזונות קטין

זכות תביעה עצמאית למזונות קטין

01:21
Play Video
בגישור השליטה תשאר בידיים שלכם

בגישור השליטה תשאר בידיים שלכם

01:39
Play Video
שמירה על זכויות בגישור

שמירה על זכויות בגישור

00:53
Play Video
Play Video
bottom of page