google-site-verification=TPnIcTznRnzhqCi75efovl98LaokAtuNuPr9cCSfw88
top of page

אָחוּקִי

עוזר משפטי מבוסס ChatGPT

​הי, אני העוזר המשפטי שלך בשאלות בענייני פסיקת בית משפט לענייני משפחה בנושא גירושין. 
את.ה מוזמן.ת לשאול אותי מה בית משפט לענייני משפחה פסק בכל שאלה בענייני גירושין ואני אענה לך על בסיס פסקי דין שבית משפט לענייני משפחה פרסם.

 
loading-loader.gif

דוגמאות לשאלות:

  • איך קובעים כמה מזונות צריך לשלם לשני ילדים?

  • מה נימוקי השופטים בפסיקת מזונות?

  • יש לנו שני ילדים, בעלי מבקש משמורת משותפת למרות שהוא אף פעם לא היה לבד עם הילדים, אני חושבת שזה בכדי לא לשלם מזונות. מה בית משפט פסק בעניין כזה?

שניה, אחוקי בודק...

Ahooki_edited.png

רוצים עוד מידע? בקשו ממני להרחיב בנושא.

bottom of page