google-site-verification=TPnIcTznRnzhqCi75efovl98LaokAtuNuPr9cCSfw88
top of page

חלוקת העסק בגירושין


חלוקת העסק בגירושין
חלוקת העסק בגירושין

מה חלוקת העסק בגירושין ואיך זה מתבצע?

כשמתגרשים ובני הזוג שכירים זה קל, יחסית.

מה קורה אם אחד מבני הזוג הוא בעל עסק.

באופן עקרוני, איזון משאבים זה חצי חצי. למעט מקרים חריגים.


אבל חצי ממה?


נניח לגבר יש חברה בבעלותו. הוא מחזיק 100 אחוז מהמניות. אז לכאורה, האישה מקבלת 50 אחוז מהמניות. מניות זה שליטה, זה דירקטוריון זה ניהול. חצי מהכל.


אבל מה עשינו בזה, אנחנו מפרקים את החבילה בבית אבל הופכים אותם לשותפים בעסק? אין היגיון.


בתי המשפט הבינו את האבסורד הזה וקבעו הלכה שבחברה פרטית החלוקה לא תהיה במניות אלא בשווי מניות.


איך יודעים כמה המניות שוות? כמה החברה שווה?


בחברה ציבורית זה קל לכל מניה יש שווי שנקבע בבורסה. בחברה פרטית אין. אף אחד לא יודע מה בדיוק שווי המניות.


אז לוקחים רואה חשבון, אקטואר, בנאדם שמבין ויודע להעריך בצורה מבוססת. הוא קובע שווי לחברה ומחלקים בחצי.


על גירושין וחברה בע"מ


אבל מה עושים כשיש עוד שותפים בחברה? עוד בעלי מניות? והם ממש לא מעניין אותם מה הולך עם בני הזוג. הם דואגים לחברה. מה עושים עם חלוקת העסק בגירושין?


מילה על חברה בע"מ. חברה בע"מ זו יישות משפטית נפרדת. כלומר זה גוף עצמאי לחלוטין שיש מסך בינו לבין מחזיקי המניות.


כשאנחנו באים לבקש מהחברה של הבן.ת זוג דפי חשבון ודו"חות חשבונאיים, לחברה עצמה יש זכות להתנגד. ואם יש עוד שותפים בחברה אז גם סביר שבית המשפט לא יאפשר בכל כך קלות להכנס לעסקי החברה.


במקרה כזה אנחנו מהלכים בזהירות בין שני העקרונות האלה: הזכות של בן.ת הזוג לקבל את מלוא המידע הנדרש לצורך איזון המשאבים מצד אחד, והיותה של החברה יישות עצמאית נפרדת שיש לשמור על עסקיה מצד שני.


זה אפשרי. אנחנו עושים את זה.


זה ניתוח כירורגי. יש פה הרבה גורמים מסביב לאיבר עצמו שאותו אנחנו מנתחים. השותפים, בנקים, ספקים, לקוחות. אנחנו לא רוצים לפגוע בחברה כמובן.


לכן, כשמדובר בחלוקת העסק בגירושין, צריך לעשות את זה בזהירות, ברגישות ובדיוק.


ומצליחים להעריך בצורה מבוססת את שווי החברה מבלי חלילה לפגוע בה. לאפשר גם את איזון המשאבים וגם את המשך הצלחת החברה.


יש לכם שאלות נוספות? ״להפרד לשלום״ ישמחו לענות לכל שאלה או בקשה שלכם.

עוד יכול לעניין אתכם: גישור גירושין


Comments


bottom of page